IT vanuit het @XiT hart

IT betekent voor @XiT bovenal het integreren van alle bedrijfsinformatiestromen door maximaal gebruik te maken van de meest geschikte IT inrichting en technologie. Dit betekent in ieder geval dat de mensen binnen een bedrijf, het budget en de hard- en software naadloos op elkaar aangesloten moeten worden. Alleen dan kan de bedrijfsmissie gehaald worden. Alle “resources” hebben in deze stelling een causaal verband. Vaak krijgt hardware of software de belangrijkste rol toebedeeld in IT maar daar wil ik graag wat nuance aan toevoegen, immers het gaat om de perfecte balans van het totaal aan IT en wat je daar precies onder verstaat. En precies daar ligt de uitdaging van een IT’er. Immers ieder bedrijf bestaat uit een unieke samenstelling van unieke mensen gekoppeld aan een unieke doelstelling die vaak samengevat wordt in haar missie waarbij continuïteit het hoogst haalbare is. En dan is er nog de interpretatie van de invloed van IT. Volgens mij wordt die alleen nog maar groter. In 1999 gaven we voorlichting over het belang van het hebben van een website en waar van toepassing een webshop. Inmiddels is IT zo belangrijk geworden dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van kostenpost naar meebeslissen aan de management tafel. Wie IT nog steeds als een kostenpost ziet en niet als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie raakt de komende jaren denk ik alleen maar verder achterop. Als Manager is het goed om dit te beseffen. Verandering is een constant proces en dat geldt natuurlijk ook voor ons. Natuurlijk willen we optimaal met u de IT inrichten en natuurlijk houden we er echt wel rekening dat  ieder bedrijf naast heel veel mogelijkheden ook beperkingen kent. Geld ligt nou eenmaal niet voor het oprapen, daar moet je wat voor doen. In de nuancering wil ik naast alle hiervoor genoemde benodigde resources een hele belangrijke factor niet overslaan, namelijk de noodzaak om uw belangrijkste resource, de medewerker, te trainen. Dit is echt nodig voordat uw medewerker optimaal kan presteren. Vaak wordt het belang hiervan onderschat. Daarnaast is het als IT’er belangrijk om uw verwachting te managen die ontstaat bij grote maar ook kleine IT aanpassingen. Vanzelfsprekend dat wij als team daarom eerst de totale unieke combinatie zoals hierboven beschreven goed moet doorgronden alvorens IT op alle bedrijfsniveaus goed in te kunnen richten en te ondersteunen.

IT’er vanuit het hart, dat is wat @Xit is. Een bedrijfsvoering waarin hoge kwaliteit tegen een correcte en daarmee redelijke prijs de norm is. Voor de nieuwsgierigen onder u bel gerust eens met mij, John Polling op 076-7501111.