Duurzaam automatiseren

Het zit in onze natuur om duurzaam te ondernemen. Bij @XiT vinden we het heel gewoon dat je nadenkt of wat je doet ook duurzamer kan. En vaak is dat het geval. Het moet nog meer een gewoonte worden van onze maatschappij om duurzaam te denken en te handelen en wij hebben hierin graag een voorbeeldrol.

Natuurlijk willen we graag naar uw ambities luisteren om duurzaam te ondernemen en u helpen dit in te vullen met onze duurzame oplossingen. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Elektrische Auto’s

Ons wagenpark bestaat uit plug-in hybride voertuigen (Chevrolet Volt) en volledig elektrische voertuigen.

Zonne Energie

Wij beschikken over zonnepanelen waarmee wij een groot deel van onze activiteiten klimaat neutraal uitvoeren.

LED Verlichting

Ons kantoor pand is zowel intern als extern volledig uitgerust met LED verlichting die per werkplek kan worden bediend.

Groene R&D

Ons research en development richt zich op oplossingen waarbij laag energie verbruik en lage CO2 uitstoot centraal staan.

duurzaam chevrolet volt

Elektrisch wagenpark

Wij reizen zoveel mogelijk elektrisch naar onze klanten. Tevens trachten wij onze klanten te enthousiasmeren om ook een duurzame bijdrage te leveren. Dit doen we door de voorrijd kosten te halveren indien zij een oplaadpunt voor onze voertuigen beschikbaar maken. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk werkzaamheden op locaties te clusteren zodat er gecarpoold kan worden.

Inzet van Zonnepanelen

Wij hebben momenteel een proeftuin met zonnepanelen en zijn voornemens om het volledige dakoppervlak van het kantoorpand te voorzien van zonnepanelen. De huidige proeftuin levert al voldoende stroom om een groot deel van onze dienstverlening klimaatneutraal te maken.

Wij hebben de duurzame amibitie om ervoor te zorgen dat het volledige pand, het datacenter én het wagenpark volledig klimaat neutraal te kunnen voeden met behulp van deze zonnepanelen.

Kantoorpand met LED verlichting

Ons kantoorpand is extern voorzien van LED spots, gekoppeld aan lichtsensoren en tijdschakelaars, zodat deze alleen functioneren in schemer situaties en alleen rondom de gebruikelijke werktijden.

De open kantoortuin is voorzien van werkeilanden. Elk eiland is uitgerust met 4 tot 6 LED panelen. Middels een domotica systeem is het mogelijk om alle verlichting met behulp van afstandbediening en draadloze actoren te schakelen. Daarnaast is er veel natuurlijk invallend licht aanwezig waardoor het gebruik van kunstlicht verder gereduceerd wordt.

Oplossingen met een groen karakter

Bij elk product dat wij onderzoeken en ontwikkelen houden wij duurzaamheid en de natuur in het oog. Het is onze drive om de hardware dusdanig te ontwikkelen dat het stroomverbruik minimaal is. Daardoor wordt het mogelijk om systemen betrouwbaar te laten functioneren op basis van zonne energie.

Daar waar de zon onvoldoende kracht kan leveren maken wij gebruik van brandstof cellen die op basis van methanol energie op kunnen wekken. Deze brandstof cellen hebben als restproduct water en een zeer geringe hoeveelheid CO2 (minder dan de adem van een kind).

Wij zijn tevens official dealer van SFC Smart Fuel Cell producten. Bezoek onze themasite Efora (Energy for All) voor meer informatie.