Algemene Voorwaarden

Op elke overeenkomst waarbij wij zaken verkopen en/of een opdracht uitvoeren,  alsmede op de in dat kader uit te wisselen verklaringen, zijn de hieronder ter hand gestelde Nederland ICT Voorwaarden 2014 –met, onder meer, de aanwijzing van een bevoegde rechter- van toepassing. Eventueel door u gepresenteerde, en te presenteren, algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

General Terms and Conditions

To any and all agreements regarding the selling of goods and/or execution of work, including all statements that are exchanged in that regard, the Nederland ICT Voorwaarden 2014 that are made available to you below – with, among others, the appointment of a competent judge – are applied. Any terms and conditions that you have or have yet to present, are explicitly rejected.

Important Note: The Dutch version of this document prevails. This means that in the event of doubt, the Dutch text shall be binding.