IT kostenpost of verdienmodel

IT; Kostenpost of Geldgenerator?

IT verandert continue, en soms lijkt het steeds sneller te gaan.
Zeker in het MKB is het lastig om bij te houden wat de ontwikkelingen zijn en wordt IT nog te vaak als kostenpost gezien i.p.v. onderdeel van het bedrijfsbeleid en mogelijkheid om via slimme automatisering geld te verdienen.
IT wordt als complex ervaren, er zijn dure specialisten voor nodig en dure apparatuur.
Veel bedrijven zijn de afgelopen periode flink gegroeid waardoor hun infrastructuur mee moest groeien, of hebben afgelopen jaren van crisis gekozen voor snelle oplossingen. Door beide oorzaken is vaak niet al te lang nagedacht voer de IT-infrastructuur of is er geen expert geraadpleegd. Er is een infrastructuur ontstaan die moeilijk te beheren is en waarin je continue tegen problemen aanloopt.

Als enkele in-house IT-er valt het ook niet mee om alle nieuwe trends en ontwikkelingen te volgen en is het onmogelijk alle specialismen te beheersen die je nodig hebt om het bedrijf mee te laten groeien met de huidige ontwikkelingen.

Het is tijd voor een IT-efficiency inhaalslag om te zorgen dat IT een deel is van het verdienmodel en niet langer een kostenpost. Weinig bedrijven kunnen nog verder werken als je nu de stekker uit de internet router haalt en er geen verbinding meer is. Het wordt tijd dat heel het MKB zich realiseert dat het totaal afhankelijk is van de IT-infrastructuur en dat goede en simpele oplossingen hen verder kunnen helpen.

We komen heel erg graag vrijblijvend bij je langs om de IT-omgeving van het bedrijf te beoordelen op efficiency en kosten.

Team @XiT