Spookfactuur: TPP Trademark & Patent Publications

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven spookfacturen ontvangen. @Xit is daarbij geen uitzondering. Zo ontvingen wij de bijgaande “factuur” voor het deponeren van onze merknaam en logo. In de kleine lettertjes onderaan de brief staat dan vervolgens dat het gaat om een ‘quote’ oftewel dat het gaat om een offerte. Trap er dus niet in.

Bij merkenbureau Merk-Echt zijn ze bekend met dit fenomeen. Op hun website maken zij dan ook melding om op te passen voor dit soort spookfacturen.

trap-er-niet-inEr worden regelmatig ‘rekeningen’ gestuurd door malafide buitenlandse ‘organisaties’ aangaande de aanvraag, de publicatie, de registratie of vernieuwing van uw merk of model. Het betreft hier malafide organisaties die uitsluitend uit zijn op de betaling en geen relevante diensten leveren, of tegen niet-marktconforme tarieven.

Wij adviseren u deze ‘rekening’ weg te gooien. Men zal ook zien dat op de rekeningen vaak geen melding wordt gemaakt van officiële registers waarin wordt gedeponeerd. Doorgaans staat er bovendien op dat het slechts een aanbod is tot het betalen van het genoemde bedrag en dat men niet verplicht is de ‘rekening’ te voldoen.

Op de website van Merk-Echt staat een lijst met bekende ‘organisaties’ die spookfacturen versturen.