Cloud

Automatiseren is het spel winnen.

24/7 Monitoring

@xit 24-7 netwerk monitoring

Elk systeem heeft onderhoud nodig. Het inplannen van (preventief) onderhoud is lastig. Het te vroeg vervangen van onderdelen kost onnodig veel geld, maar het risico en de consequenties van een defect systeem zijn vaak niet te overzien.

AXiT biedt u hiervoor de oplossing van 24/7 monitoring. Wij in staat op afstand uw IT systeem in de gaten te houden en uitval te voorspellen en daarmee te voorkomen. D.m.v rapportages houden we u op de hoogte van de status van de onderdelen in uw systeem. We bewaken hiermee bijvoorbeeld servers en server ruimtes maar bijvoorbeeld ook camera systemen.

Vraag ons of ook uw systeem hiervoor in aanmerking komt.