Afgerond: Datacenter onderhoud router update

Op 21 april tussen 00:00 en 07:00 is er onderhoud op de routers van het datacenter. Hierdoor kan het voorkomen dat er gedurende een periode van circa 30 minuten geen verbinding mogelijk is met het datacenter van @XiT.

Indien u gebruik maakt van colocatie, dedicated of virtual hosting betekent dat uw server tijdelijk niet bereikbaar is. Maakt u gebruik van shared hosting diensten zoals web en e-mail hosting, dan betekent dit dat uw website en e-mail tijdelijk niet bereikbaar zijn. Wij stellen alles in het werk om de onderbreking zo kort mogelijk te houden en de overlast tot een minimumt te beperken. Mochten er bijzonderheden zijn tijdens dit onderhoud dan kunt u dat volgen via onzeTwitter feed.

Update 00:00 – Aanvang van de werkzaamheden.

Update 3:32 – De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Alle diensten en verbindingen zijn hersteld.